Javna rasprava otvorena 22.02.2018. godine do 09.03.2018.g.,a vezano za izmjene Zakona o doplatka za djecu.

Datum objave: 12. 3. 2018.

Naš prijedlog kao doprinos javnoj raspravi:

1.Povišenje proračunske osnovice sukladno rastu neto plaća, rashodovne i prihodovne strane proračuna na način da se proračunska osnovica za obračun cenzusa za dječije doplatak povisi za 23,1% (768,30 kn) što bi bilo:
3.326 kn + 768,30 kn = 4.094,3 kn.

2.Podjela cenzusa i grupa:

Grupa 1.- ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 21,28% osnovice odnosno (871,26 kn), korisniku pripada doplataka djecu u visini od 10% proračunske osnovice što bi iznosilo 409,43 kn.
Grupa 2.- ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva prelazi 21,28% osnovnice (871,27 kn), a ne prelazi 42,56% (1742,53 kn) i iznosilo bi 8% proračunske osnovice, odnosno 327,54 kn.(raspon od 871,26 kn)
Grupa 3.- ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva prelazi 42,56% osnovice (1742,53 kn), a ne prelazi 53,2% osnovice (2178,17 kn) i iznosio bi 6% osnovice, odnosno 245,65 kn.( raspon od 435,64 kn)

Razlike u primanjima između prve i druge grupe je 81,89 kn, razlika između druge i treće grupe je 81,89 kuna što smatramo prvednijom distribucijom i jednakim razlikama pri iznosu isplate po djetetu.
Podjelu na ovakve tri grupe smatram također pravednijim distribucijom, no da su nam bili dostupniji bolji analitički podaci sa kojima ministarstvo sigurno raspolaže sigurno bi napravili još pravedniju distribuciju i odnose među grupama.
Ovakvim načinom se proširuje baza, odnosno veći broj korisnika (tj. djece) bi primalo dječji doplatak, iznosi bi napokon bili primjereni gospodarskom, natalitetnom i emigracijskom trenutku, a napokon bi se dogodio značajan i pravedniji doprinos s obzirom na nepovoljna demografska kretanja, smanjilo bi se rizik od dječijeg siromaštva općenito, a najviše u kućanstvima s više djece. Ovim načinom raspodjele i visine dječjeg doplatka bi se preveniralo siromaštvo djece, socijalno isključivanje djece, podiglo bi se kvalitetu obiteljskog života i pronatalitetnu funkciju.

Smatram da bi trebalo zadržati i pronatalitetni dodataka za 3., 4. i svako sljedeće dijete, a sa dobrim analitičkim instrumentarijem ( točnim podacima o broju korisnika) bi se dalo lako izračunati koji bi to bio optimalan iznos s obzirom na proračunske mogućnosti.
Hvala na razmatranju ovog prijedloga.

Nadam se da ćete uvažiti argumente i analitičke podatke do kojih sam mogao doći kako bi što racionalnije i logičnije iznio svoje prijedloge za koje smatram da su u skladu sa načelima javne rasprave i da će kao takvi biti ozbiljno razmatrani.
Očekujem i Vaš konkretan odgovor.

Djeciji doplatak analiza 2018 prilog javnoj