Tema: „ Majka nositeljica života“ – demografski znakovi vremena

Datum objave: 05. 3. 2018.

Tema: „ Majka nositeljica života“ – demografski znakovi vremena uz Dan života 4. veljače 2018. g.
„Jer ti si moje stvorio bubrege, satkao me u krilu majčinu.“(Ps 139,13)
„Ispitaj me Jahve, iskušaj me, istraži mi bubrege i srce.“ (Ps 26,2)
Dobivši poziv za ovu tribinu povodom Dana života i sa ovom temom na um su mi pale dvije misli:
1. Što danas jedan muškarac može reći o temi majčinstva?
2. Kako krenuti na ovaj put, a svaki put počinje od Početaka, sa Izvora, od Postanka?

Tko nam kao muškarcima može zabraniti ili spočitati da govorimo na temu majčinstva? Nitko i sa nikakvim pravom jer smo svi rođeni od majke. Mi se kao muškarci sa majčinstvom susrećemo posredno kao unuci svojih baka, kao sinovi svojih majki, kao braća svojih sestara koje su majke, kao očevi svoje djece i supružnici/muževi.
Sva ta životna iskustva nam daju za pravo da o majčinstvu govorimo kao velikom daru sa zahvalnošću, najprije za vlastiti život, za živote naše braće i sestara, za živote vlastite djece.
Majčinstvo je „Božji dodir na zemlji“ i kroz taj dodir smo svi dobili život i dušu. Svaka majka je tu pred istim upitom koji je bio postavljen i našoj Nebeskoj majci i majci našeg spasitelja Isusa Krista- Mariji koja je na taj poziv i upit odgovorila: “ Neka mi bude“. Životu je rekla “DA“.
I naše majke su dale odgovor : „Neka mi bude“ i životu rekle da, a mi smo svjedoci. Hvala majkama, hvala ženama koje su životu rekle DA. Unuci, sinovi, očevi, muževi grlite svoje majke jer su one prve grlile, a vi majke molim Vas grlite svoju djecu da bi osjetili zagrljaj njihovog nebeskog Oca koji vam je dao tu nezamjenjivu, neprocjenjivu i nenaplativu ulogu.
Majčinstvo je dar, Božji dar, najveći dar dan čovjeku, a dar je znak ljubavi, neizmjerne ljubavi, te je zbog te dimenzije dara i majčinstvo odsjaj te Ljubavi.
Majčinstvo je dvostruka darovanost- darovanost mogućnosti davanja života i darovanost primanja života u vlastitom tijelu, a tijelo je žene kovčeg saveza i škrinja zavjetna.
Majčinstvo nam najviše govori o daru, darivanju i darovatelju kroz dar- dar ŽIVOTA.
Dar je ŽIVOT, darovatelj je ŽIVOTVORAC, darovanje je NOSITI ŽIVOT u svom tijelu.
Što nam to govori majčinstvo naših baki, majki, supruga/žena? Govori nam o uzvišenosti, ljepoti, junaštvu, posvećivanju i žrtvi.

Zato samo možemo zahvalno uskliknuti:

Hvala Vam herojske majke za
– Vašu nepobjedivu ljubav,
– Vaše neustrašivo povjerenje u Boga, njegovu ljubav i providnost,
– Vašu žrtvu vlastitog života!

Preuzmite kompletan tekst: Majka nositeljica života- demografski pokazatelji 2018