Udruga 4+ se uključila u javnu raspravu koja je u tijeku, a vezano za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, rasprava traje od 4.11.2019 do 3.12.2019.

Datum objave: 06. 11. 2019.

Naš prijedlog dopune izmjena:
TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA S OBRAZLOŽENJEM

Članak 2.
U Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.), u članku 30. stavku 1. broj: „70“ zamjenjuje se brojem: „100“.

(Prijedlog Udruge 4+)

Članak 3.

U Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.), u članku 31. stavku 1. broj: „70“ zamjenjuje se brojem: „100“.

(Prijedlog Udruge 4+)

Članak 4.

U Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.), u članku 33. stavku 1. broj: „70“ zamjenjuje se brojem: „100“.

(Prijedlog Udruge 4+)

Članak 5.

U Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.), u članku 40. stavku 1. broj: „70“ zamjenjuje se brojem: „100“.

U stavku 2. broj: „70“ zamjenjuje se brojem: „100“.

(Prijedlog Udruge 4+)

Članak 6.

U Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.), u članku 43. stavku 1. broj: „70“ zamjenjuje se brojem: „120“.

(Prijedlog Udruge 4+)

UDRUGA OBITELJI S ČETVERO I VIŠE DJECE CETINSKOG KRAJA

Predsjednik udruge Miljenko Marić, prof.

Sinj, 05.11. 2019.g.

Obrazloženje:

Ovim prijedlozima Udruge 4+ se poboljšava status i nezaposlenih roditelja (majki), poljoprivrednika i roditelja izvan sustava rada, što je u skladu sa načelima Ustava koji garantira jednakopravnost i socijalnu zaštitu djece, majki i obitelji. Mislim da je Vlada RH ovim prijedlogom izmjena Zakona opet zaboravili one najpotrebitije, kao i osnovno ustavno načelo i deklaratorne izjave o revitalizaciji Hrvatske, demografskim mjerama koje će biti sveobuhvatne i interdisciplinarne.

Prijedlozima Udruge 4+ Cetinskog kraja na prijedlog izmjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama na način da se izmjene dogode i u člancima 30., 33., 40. i 43. imenovanog zakona bi se povisila novčana naknada ne samo za zaposlene i samozaposlene roditelje nego i na poljoprivrednike, nezaposlene roditelje i roditelje izvan sustava rada.

Ovim prijedlogom izmjena bi se tim majkama (roditeljima) povećao iznos dosadašnje novčane naknade sa 70 % proračunske osnovice (2.328,2 kn) na 100% proračunske osnovice, odnosno 3.326,00 kn.

Isto tako bi se jednokratna novčana naknada za novorođenče povisila sa 70% proračunske osnovice (2.328,2 kn) na 120% proračunske osnovice što bi iznosilo 3.991,2 kn.

UDRUGA OBITELJI S ČETVERO I VIŠE DJECE CETINSKOG KRAJA

Predsjednik udruge Miljenko Marić, prof.

Sinj, 05.11. 2019.g.

Udruga 4+ prijedlog izmjena zakon o porodiljnim naknadama 2019

Udruga 4+ prijedlog izmjena zakon o porodiljnim naknadama 2019